اطلاعیه مدیر

آرشیو سایت بزودی کامل خواهد شد ، لطفا صبور باشید .

آرشیو : 1340

خلاصه داستان :

زن و مرد جواني كه چند بار با هم مشاجره داشته اند، سرانجام در يك لحظه ي بحراني تصميم به جدايي مي گيرند و مرد همسرش را سه طلاقه مي كند. پس از مدتي هر دو از اين كار پشيمان مي شوند، اما براي زندگي مجدد آنها ناچارند يك محلل بگيرند. محلل پس از مدتي حاضر به طلاق دادن زن نمي شود و طي يك سلسله ماجرا، بالاخره اين مهم صورت مي گيرد و زن و مرد جوان يكبار ديگر با هم ازدواج مي كنند.

 

 • امتیاز :
 • نام لاتین : صد کیلو داماد ۱۳۴۰
 • ژانر :
 • محصول کشور : ایران سال 1340
 • کیفیت :
 • زمان : دقیقه
 • کارگردان : عباس شباویز
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  زني خودكشي مي كند چون نمي خواهد تسليم وسوسه هاي شيطاني مادرش شود. ظواهر امر گواهي گناهكاري شوهر را مي دهد و به همين جهت روانه ي زندان مي شود. اما وقتي از زندان آزاد مي شود مادر همسرش از وجود تنها فرزندش كه حالا مرد جوانيست حرفي به او نمي زند. پدر و پسر هر دو در برابر عشق يك زن قرار مي گيرند بدون اينكه از حقيقت امر خبر داشته باشند و سرانجام در زماني بحراني، واقعيت آشكار مي شود.

   

  • امتیاز :
  • نام لاتین : سایه سرنوشت ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : اسماعیل کوشان
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  «پريچهر» خواننده ي معروف، در جستجوي همسر مناسبي است كه تصادفاً با «پرويز» پسر خانواده ي «بزرگ القاب» آشنا شده و تصميم به ازدواج مي گيرد. اما عموي پرويز كه قصد دارد پريچهر را خود به دست آورد پرويز را با دختر خانواده ي ديگري آشنا مي كند. پريچهر كه ناراحت است با جوان دانشجويي آشنا شده و با كمك او نقشه ي ازدواج پرويز را به هم مي زند و در همين زمان متوجه مي شود كه خانواده ي بزرگ القاب دروغگو و حقه باز هستند و قصد فريب او را داشته اند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : عمو نوروز ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : سیامک یاسمی
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  دختري كه در كاباره اي كار مي كند شيفته ي خواننده ي جوان كاباره است، اما كاباره دار به دختر توجه دارد و نقشه هايي براي تصاحب او در سرش مي پروراند. دوستان خواننده با تدابيري كاباره دار را گوشمالي مي دهند و سرانجام وسايل ازدواج خواننده ي جوان و دختر را فراهم مي كنند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : آتشپاره تهران ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : فرج‌الله نسیمیان
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  گروهي از دزدان كه در ميانشان يك دختر هم هست دست به يك سرقت بزرگ مي زنند. در جريان سرقت يكي از آنها به شدت مجروح مي شود. سارقين دكتري را مي ربايند و بالاي سر مجروح مي برند. بعد پنهان شده و منتظر بهبودي همكارشان مي شوند. در اين حال دختر با مرد جواني كه كارآگاه پليس است آشنا مي شود. اين دو به زودي به يكديگر علاقمند مي شوند و همين امر سبب مي شود كه دختر از سارقين كناره بگيرد و پس از حوادثي پليس از ماوقع آگاه شده و سارقين را پس از يك تعقيب و گريز گرفتار مي كند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : یک قدم تا مرگ ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : ساموئل خاچیکیان
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  جواني روستايي وقتي درمي يابد كه پدر دختر موردعلاقه اش با ازدواج آنها موافقت نخواهد كرد، مأيوس و نااميد دهكده را ترك مي كند و اتفاقاً با مردي روبرو مي شود كه كارش جمع آوري آهنگ هاي محلي است. جوان روستايي چون صداي خوشي دارد به وسيله ي مرد به شهر دعوت مي شود و در آنجا تحت تعليم آواز قرار گرفته و به زودي در آوازخواني موفقيت به دست مي آورد. او يكبار به هنگام اجراي ترانه اي در راديو اعلام مي كند كه آهنگش را بخاطر محبوبش و خانواده ي خود در دهكده مي خواند. دختر و خانواده ي جوان روستايي صداي او را مي شنوند و روز بعد در فرستنده ي راديو اجتماع كرده و بار ديگر او را به ميان خود مي برند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : آهنگ دهکده ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : مجید محسنی مهر
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  آدم ساده لوح و خيالبافي براي عملي كردن روياهايش دست به اختراعاتي مي زند و هدفش اينست كه به سرعت پولدار شود، اما طي يك سلسله ماجرا به اين نتيجه مي رسد كه بايد دنبال واقعيت باشد.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : انسان پرنده ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : پرویز خطیبی
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  جواني كه كارش نوازندگي و خوانندگي است دختر يكي از ثروتمندان شهر را تعليم موسيقي مي دهد. جوان متدرجاً شيفته ي دختر شده و دختر نيز متقابلاً به او عشق مي ورزد. ولي پدر دختر مخالف اين رابطه است و مانع ورود جوان به خانه اش مي شود. خواننده ي جوان سرانجام شهرت و محبوبيت زيادي بدست آورده و بالاخره با دختر محبوبش ازدواج مي كند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : دام عشق ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : عزیزاله رفیعی
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  خلاصه داستان : مستخدمه ی زیبای خانواده ی متمولی در حالی که ارباب خانه، چشمش به دنبال اوست، خود به پسر آقای خانه دل می بندد. پسر نیز دلباخته ی دختر همسایه است ولی مادر مخالف ازدواج پسرش با دختر همسایه است. پس از ماجراهایی سرانجام آقای خانه متنبه شده و بوالهوسی را کنار می گذارد. آقازاده نیز موفق می شود با دختر محبوبش ازدواج کند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : خروس بی محل ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : عزیز الله رفیعی
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم
 • خلاصه داستان :

  دختر جواني برخلاف تمام همسن و سالهاي خود كه در جستجوي همسر جوان هستند به دنبال مرد مسني است، چون اعتقاد دارد كه او پس از ازدواج ديگر به زني چشم نخواهد داشت. دختر در راه ازدواج با مردي ميانه سال، با مرد جواني آشنا شده و به او علاقمند مي شود. او سرانجام شيطنت هاي مرد جوان را به آرامش مرد ميانه سال ترجيح داده و ازدواج مي كند.

  • امتیاز :
  • نام لاتین : خانم عوضی گرفتین ۱۳۴۰
  • ژانر :
  • محصول کشور : ایران سال 1340
  • کیفیت :
  • زمان : دقیقه
  • کارگردان : حسین مدنی
 • نویسنده : Admin
 • ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • دانلود فیلم